Český

A

   

age

あ げ 

zvednout

agura

胡座

sed se skříženýma nohama

aikidō

合気道

dosl. cesta harmonie s KI

ashi

noha

ashidori, ashitori

足取り

chytit nohu

atemi

当て身

Dosl. dotknout se těla

rychlý pohyb rukou pro získání kontaktu s partnerem a touto cestou I kontrolu situace

awase

合わせ

spojení

     

B

   

barai, harai

払い

máchnutí

bokken

木刀

dřevěný meč

bokkendori

木刀取り

vzít bokken

     

C

   

chōyaku

跳躍

poskok

chūden

中伝 

střední úroveň

chūkyū

中級

střední úroveň

     

D

   

dan

hodnost

cesta, způsob

trup

dōjō

道場

místo pro praktikování Cesty

dori, tori

取り

úchop

dōsa

動作

pohyb

dōuchi

胴打ち

úder na tělo

     

E

   

e

k

en

kruh

en undō

円 運動

kruhový pohyb

     

F

   

fumikonde

踏み込んで

s krokem vpřed

funa, fune

loď

funakogi

船漕ぎ

veslovat

funakogi waza

船 漕ぎ技

veslařské cvičení

futari, ninin

二人

dva lidé, dvojice lidí

     

G

   

gake, kake

útok při cvičení bojových umění

gokyō

五教

pátá technika (dosl. páté učení)

gonin

五人

pět lidí

goningake

五人掛

útok pěti lidí

gyaku

opačná strana

gyakute

逆手

opačná ruka

gyakutemochi

逆手持ち

držet opačnou ruku

gyoi

御衣

vznešený oděv

     

H

   

hachi

osm

hachinoji

八の字

znak osmičky

hagaijime

羽交い締め

držení loktů zezadu

hagaishime

羽交い締め

držení loktů zezadu

hajime

始め

začněte, start

hajimereu

始める

začít

hakama

kalhotová suknice

han

půl

handachi

半立ち

napůl stát

hantai

反対

obráceně

happō

八方

osm směrů

happōgiri

八方切り

sek do osmi směrů

harai, barai

払い

máchnutí

hidari

levý

hiji

loket

hikōki

飛行機

letadlo

hitori

一人

jedinec, sám

hitoriwaza

一人技

cvičení jedné osoby

     

I

   

ichi

jedna

ichinotachi

一の太刀

jeden sek mečem

ikkyō

一 教

první technika (dosl. první učení)

irimi

入身

vstup

issenkai

一閃回

hbitě se otočit jednou dokola

     

J

   

ji

písmenko, znak

hůl

jōden

上伝

horní pásmo

jōhō

上 方

horní směr

jōkyū

上級

horní úroveň

jōtori

杖取り

odzbrojit partnera, odebrat džó

deset

jūji

十字

jako kříž

     

K

   

kaesu

返す

navrátit, poslat zpět

kaeshi

返し

obrátka

kaete

返て

navrátit zpět

kahō

下方

spodní směr

kaiten

回転

rotace, otáčení

kaitennage

回転投げ

hod otáčením

kakudai

拡大

zvětšení, rozšíření

kata

rameno

kata

forma

katadori

肩取り

chytit (za) rameno

katameru

固める

znehybnit

katate

片手

jedna ruka

katatedori

片手取り

uchopit jednu ruku

katatetori

片手取り

uchopit jednu ruku

katatekosadori

片手交叉取り

uchopit jednu ruku křížem

ken

meč

kengi

剣技

umění meče

kenkō

健 康

zdraví

kenkōdō

健 康 道

cesta zdraví

kenkōtaisō

健 康体操

cvičení pro zdraví

keri

蹴り

kop

kesa

袈裟

přes hrudník

kesagake

袈裟懸け

říznout diagonálně od ramene

kesagiri

袈裟切り

říznout přes hrudník

ki

něco, co není ještě zcela zřejmé

kiatsu

気 圧

tlak s KI, tlak vzduchu

kiribarai

切り払い

řezat máchavým pohybem

kirigaeshi

切り返し

proti-řez.

kirigaette

切り返て

řezat zpět

kirikaeshi

切り返し

řez nazpátek

kitei

規定

definovaný

kōhō

後方

dozadu

kōhōtsuki

後方突き

úder dozadu

kokoro

srdce, mysl

kokyū

呼吸

dech, načasování

kokyūhō

呼吸法

způsob dýchání

kokyūnage

呼吸投げ

hodit se správným rytmem

kosa

交 叉

křížem

kosadori

交 叉取り

úchop křížem

kōshin

後進

jít dozadu

kōshinwaza

後 進技

technika postupu dozadu

kote

小手

rub ruky

koteoroshi

小手下ろし

vést rub ruky dolů

kubi

krk

kubijime

首締め

chytit krk, škrcení

kubikiri

首切り

řez krku

kubishime

首締め

chytit krk, škrcení

kubiuchi

首打ち

úder na krk

kumi

組み

dvojice

kumiwaza

組み技

cvičení ve dvojicích

kyū

hodnost pro začátečníky

     

M

   

mae

vepředu

maegeri

前蹴り

kop zepředu

makikaeshi

巻き返し

zavinout

maru

kruh, koužek

mawashigeri

回し蹴り

kruhový kop, kop z otočky

mawashite

回して

otočka

menuchi

面打ち

úder na čelo

michibikigaeshi

導き

navést zpět

migi

vpravo

migishitakara

右下から

zezdola zprava

misogi

očišťující ceremoniál

mochi

持ち

držet

muki

向き

čelit, postavit se, vyhlížet

muna, mune

hrudník

munatsuki

胸突き

úder na hrudník

munatzuki

胸突き

úder na hrudník

     

N

   

nage

投げ

hod, pád

nagehanashi

投げはなし

zahodit

ni

dva

nidan

二段

druhý dan

nido

二度

dvakrát

nikyō

二教

druhá technika (dosl. druhé učení)

no

částice druhého pádu (genitivu)

nodo

hrdlo

     

O

   

ojigi

お辞儀

poklona, úklona

okuden

奥伝

nejhlubší porozumění

onshi

恩賜

královský dar

oroshi

下ろし

dát dolů, přivést dolů

     

R

   

randori

乱取り

volné cvičení

ri logika

ryō

obě

ryōkatadori

両肩取り

uchopit obě ramena

ryōtedori

両手取り

uchopit obě ruce

ryōtemochi

両手持ち

úchop oběma rukama

     

S

   

sagaru

下がる

krok zpět

sakate

逆手

obrácená ruka

sakatemochi

逆手持ち

úchop obrácenou rukou

san

tři

sandan

三段

třetí dan

sankyō

三教

třetí technika (dosl. třetí učení)

sannin

三人

tři lidé

sanningake

三人掛

útok třech lidí

sayu

左右

levá a pravá

seiretsu

斉列

v jedné čáře

seiza

正坐

sezení na patách (dosl. správné sezení)

senaka

背中

záda

shi

čtyři

shihō

四方

čtyři směry

shihōnage

四方投げ

hod do čtyř směrů

shikkō

膝行

chůze na kolenou

shin

mysl, srdce, duch

shin

tělo

shinken

心剣

meč ducha

shinshin

心 身

mysl a tělo

shinshintoitsu

心 身統 一

sjednocení mysli a těla

shitakara

下から

zezdola nahoru

sho

první, nový

shodan

初段

první stupeň

shoden

初伝

první pochopení

shokyu

初級

první hodnost

shōmen

正面

předek

shōmenuchi

正面打ち

úder na předek

shūchū

集中

koncentrace, soustředění mysli

sokushin

息心

soustředěné dýchání

sokushin no gyō

息心の業

cvičení se zvonky

sonomama

その儘

tak jak to je

sōtai

操体

hýbat tělem někoho druhého

sōtaihō

操体法

metoda stimulace zdraví pomocí cviků s partnerem

sudōri

素通り

jednoduše minout, projít

suu

吸う

nadechovat

suikomi

吸い込む

nádech

suwari

座り

sedět

suwariwaza

座り技

techniky vsedě

     

T

   

tachi

太刀

dlouhý meč

tachidori

太刀取り

odzbrojit partnera, vzít partnerovi meč

taigi

体技

skupina technik

taisō

体操

gymnastika (ve smyslu cvičení)

tantō

短刀

kudla, nůž

tantōdori

短刀取り

vzít nůž

te

ruka

teate

手当て

doteky rukou

teatehō

手当法

stimulace zdraví pomocí doteků rukou

tekubi

手首

zápěstí

tekubidori

手首取り

uchopit zápěstí

tekubikosa

手首交 叉

křížové zápěstí

tenchi

天地

nebe a země

tenbin

天秤

rovnoramenné váhy

tenchinage

天地投げ

hod nebe-země

tenkan

転換

obrátit, otočit

tobikomu

飛び込む

vskočit, vrhnout se

tōitsu

統 一

sjednocení

tōitsudō

統 一 道

cesta sjednocení

tori, dori

取り

úchop

tsuki, tzuki

突き

úder

tsukikaeshi

突き返し

protiúder

tsuzukiwaza

 

provedení série technik

     

U

   

uchi

打ち

praštit

uchiwanage

団扇投げ

hodit za použití pohybu stejného jako pohyb vějířem

     

ude

paže

udefuri

腕振り

třást pažemi

udemawashi

腕回し

točit pažemi

ue

nad, nahoře, nahoru

uke

受け

ten, který dostává, příjmající (techniku)

ukemi

受身

partner, který útočí

undō

運動

pohyb

ura

rub

uragaeshi

裏返し

navrátit

ushiro

後ろ

vzadu, zadní, dozadu

ushirodori

後ろ取り

úchop zezadu

ushirokatadori

後ろ肩取り

uchopit ramena zezadu

ushirokatatedori

後ろ片手取り

uchopit ruce zezadu

ushiromuki

後ろ向き

směrem dozadu, dívat se vzad

ushirotekubidori

後ろ手首取り

uchopit zápěstí ze zadu

     

W

   

waza

technika,

     

Y

   

yame

止め

stop

yameru

止める

zastavit

yoko

stranou, na stranu

yokobarai

横払い

úder ze strany

yokomen

横面

strana tváře

yokomenuchi

横面打ち

úder ze strany (do hlavy či krku)

     
     

Z

   

zagi

座技

technika vsedě

zenpō, zempō

前方

směr vpřed

zempōnage

前方投げ

hod dopředu

zengo

前後

dozadu a dopředu

zenshin

前進

dopředu

zenshinundō

前進運動

pohyb vpřed

zenshinwaza

前進技

technika pohybu vpřed

zujō

頭上

přes hlavu